Locatie Clubhuis:
Brielse Meeroever 2
3233 XL Oostvoorne

Telefoon Clubhuisgebouw:
0181 483846

E-mail adres:
siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl

Zwaar bewolkt en 0° C met windkracht 2

Wie zijn wij

De WVO is opgericht op 28 december 1963 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 20 mei 1964.

De WVO is aangesloten bij het Watersportverbond (voorheen het K.N.W.V.). en draagt een deel van uw contributie daaraan af.

Tevens is de WVO aangesloten bij het overlegorgaan SOBM (Stichting Overleg Brielse Meer).

Het water, waarop wij varen wordt beheerd door Het Waterschap De Brielse Dijkring, terwijl de haven wordt gepacht van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, dat thans is opgegaan in de Groenvoorziening Zuid-Holland (GZH).

De WVO kent een aantal commissies. De voorzitters van deze commissies vormen, samen met voorzitter, penningmeester en secretaris het bestuur. De volgende commissies worden vertegenwoordigd:

  • Haven- en terreincommissie,
  • Bar- en clubhuiscommissie
  • Onderhoudscommissie
  • Activiteitencommissie (evenementencommissie, jeugdzeilplan en wedstrijdcommissie)

Tevens is er nog een redactie. Zij verzorgt 5 keer per jaar de uitgave van ons cluborgaan "Op de Valreep", waarin onder andere de mededelingen van het bestuur staan, verplichte stof dus voor alle leden. In "Op de Valreep" staan ook de roosters voor zelfwerkzaamheid en de bardiensten. De website ondersteunt deze berichtgeving, maar het clubblad is daarin leidend.

WVO heeft geen eigen personeel in dienst. Alles in de vereniging wordt door de leden gedaan.

De grote kracht van de WVO is de bereidheid van de leden, zich voor de vereniging in te zetten. Hiervoor zijn een aantal mo­gelijkheden. In de eerste plaats is er een verplichting tot zelfwerkzaamheid, doch daarnaast wordt veel werk op volledig vrijwillige basis verricht.

De Vereniging

De Watersportvereniging Oostvoorne is gelegen aan de dam aan het einde van het Brielse 
Meer.

Het Brielse Meer is de oude, nu afgedamde, vroegere monding van de Brielse Maas 
in de Noordzee. Het Brielse Meer ligt ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal, 
is ca 10 km lang en heeft een vaste brug (ca 10,5 meter doorvaarhoogte) 
ter hoogte van de N57, de autoweg langs de buitenrand van Zuid-Holland en Zeeland. 

De watersport wordt bij de WVO beoefend met plezierjachten, zoals open zeilboten, roeiboten, kajuitzeilboten, kleine motorboten en motorjachten.


WVO