Locatie Clubhuis:
Brielse Meeroever 2
3233 XL Oostvoorne

Telefoon Clubhuisgebouw:
0181 483846

E-mail adres:
siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl

Zwaar bewolkt en 0° C met windkracht 2

Op de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt die mogelijk op de website, in het clubblad of in het clubhuis getoond worden. Indien u hier NIET mee akkoord gaat, vragen wij u dit te melden aan ons via siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl

Lidmaatschap

De WVO kent een aantal lidmaatschappen:

  • Gewoon lid
  • Jeugdlid
  • Gezinslid

Ook is een donateurschap mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden verbonden.
Alleen gewone leden en jeugdleden kunnen een boot op de haven hebben. Per lidmaatschap wordt slechts 1 ligplaats beschikbaar gesteld. Het gezinslidmaatschap is ingevoerd om een zo breed mogelijk draagvlak te hebben voor de vereniging. Wanneer uw partner frequent gebruik maakt van de faciliteiten of deelneemt aan evenementen van de WVO, dan dient een gezinslidmaatschap aangegaan te worden. In het Huishoudelijk Reglement kunt u hier meer over lezen.

Jeugdleden kunnen alleen een eigen ligplaats op de jollensteiger aanvragen. Zij kunnen geen box aanvragen omdat de aanvraag uiteraard wel betrekking dient te hebben op een boot, welke bij het jeugdlid past.

 

 

Wanneer u het lidmaatschap aangaat, komt na de kennismaking met het bestuur uw naam gedurende 14 dagen in de vitrine te hangen, zodat de leden op de hoogte zijn van uw aanvraag en hier eventueel bezwaar tegen aan kunnen tekenen. Ingebrachte bezwaren zullen door het bestuur uiteraard zorgvuldig beoordeeld worden.

Indien er geen bezwaar wordt aangetekend, gaat uw lidmaatschap in zodra de betaling van de contributie en het inschrijfgeld ontvangen is.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari-31 december). Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, aan het einde van het verenigingsjaar. Tot die tijd is men verplicht deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid. Indien men zich hier niet aan houdt, heeft dit een boete tot gevolg.
Opzeggen kan via de mail (siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl), via een briefje in de brievenbus in de hal van het clubhuis of via ons postadres (Postbus 318, 3233 ZG  OOSTVOORNE).