Locatie Clubhuis: 
Brielse Meeroever 2, 
3233 XL Oostvoorne
Postadres: 
Postbus 318, 3233 ZG Oostvoorne

Telefoon Clubhuis:
0181 483846

E-mail adres:
siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl

Zwaar bewolkt en 3° C met windkracht 5

Aankondiging

voor de

Open onderlinge wedstrijden

In alle klassen (handicap)

georganiseerd door Watersport Vereniging Oostvoorne (WVO)

2021-2024

 

 1          REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2       Op grond van RvW 87 worden de klassenvoorschriften gevolgd, echter een meetbrief wordt niet verlangd.

1.3       Deze onderlinge wedstrijden verlangen geen vereiste licentie van de personen aan boord.

1.4       Wanneer regel 20.4(b) van toepassing is, moet een boot zijn behoefte om ruimte om overstag te gaan of zijn antwoord aangeven door: aanroepen of een geluidsignaal.

 

2          WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1       De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar. Deze kunnen aangevraagd worden bij het wedstrijd bureau, of zijn te vinden op www.http://wvoostvoorne.nl/wedstrijdbepalingen.

 

 

3          COMMUNICATIE

3.1       Er is geen online mededelingen bord.    

3.2       Op het water zal het wedstrijdcomité als service mededelingen mondeling kunnen doen of via een loudhailer.

 

4*        DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1       De evenementen zijn uitgeschreven voor alle boten.

4.2       Het handicap of rating system is van toepassing op alle boten.

            Bij deelname van 4 gelijke schepen zal er in de eigenklasse worden gevaren, het handicap of rating systeem wordt dan niet meer gebruikt.

            Uitzondering hierop is de laser klasse, waarbij alle type laser in 1 klasse varen op basis van het handicap of rating systeem.

4.3        Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór ­­­­­­­­­­­­­­­­09:00  via de volgende website: www.wvoostvoorne.nl of mailen naar nedjirtsdew.[antispam].@wvoostvoorne.nl Het vereiste inschrijfgeld moet contant worden voldaan aan de inschrijftafel.

            Betaling via PIN is mogelijk.

4.4       Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.

4.5       Na de 10:00 uur op een wedstrijddag worden inschrijvingen niet meer geaccepteerd.

 

5          INSCHRIJFGELD

5.1       Het inschrijfgeld voor een evenement bedraagt:

  • € 12,.50 per deelnemende boot, Jeugd t/m 18 jaar € 10,=
  • Deelnemers van JZP en WZP zijn vrijgesteld van inschrijfgeld
  • bij inschrijving en betaling voor alle wedstrijden bij de eerste wedstrijd van het seizoen wordt een korting van € 7.50,- verleend.

 

 

6          BEPERKINGEN OP BEMANNING

niet van toepassing.

 

7          RECLAME

7.1       Er wordt gevraagd om terughoudend te zijn met reclame uitingen.

 

8          KWALIFICATIESERIES EN FINALESERIES

8.1       Bij deelname aan alle onderlinge evenementen, maak men kans op diverse wisselprijzen.

            Dit alleen voor leden. 

 

9          PROGRAMMA

9.1       Registratie, via het inschrijfformulier.

9.2        Data van de wedstrijden:

            Zie het inschrijfformulier

9.3       er wordt naar gestreefd om minimaal 5 starts per evenement te doen.

Uitzondering hierop zij het rondje Brielse Meer of de 6 uurs race.

9.4       De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.20 uur

9.6       Er zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16:00 uur

 

10        CONTROLE OP UITRUSTING

10.1      Iedere boot moet voldoen aan de klasse voorscheriften, echter een meetbrief wordt noet verlangs.

10.2      er wordt niet gecontroleerd op de klasse voorschriften.

 

11        KLEDING EN UITRUSTING

            Voor jeugd is het dragen van een persoonlijk drijfvermogen verplicht.

            Voor volwasssenen wordt dit aanbevolen. Tenzij vlag Y is gehesen.

 

12        LOCATIE

12.1      Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:

W.V. Oostvoorne

Brielsemeeroever 2

3151 XL Oostvoorne

0181 483 846

 

13        BANEN

13.1      De tekeningen in bij de wedstrijdbepalingen tonen de banen, bij benadering, de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.

            De werkelijk te varen baan wordt uitgetekend op het mededelingen bord.

                       

14        STRAFSYSTEEM

            Niet van toepassing

           

15        SCOREN

15.1      MINIMAAL 4 wedstrijd evenementen moeten zijn voltooid om voor het club kampioenschap mee te dingen (WVO-cup)       

15.3     a)     Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  

(b)   Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

(c)   Wanneer 9, 10, 11 of 12 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.

(d)   Wanneer 13 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de drie slechtste scores.

 

16        VAARTUIGEN VAN ONDERSTEUNENDE PERSONEN

16.1     

 

17        GECHARTERDE OF GELEENDE BOTEN

            Niet ven toepassing     

 

18        LIGPLAATSEN

18.1      Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal of in de haven liggen.

            Tijdelijk mogen er schepen op de tuigsteigers liggen

 

 

19        BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN

19.1      Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie.

 

20        DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

            niet van toepassing

 

21        DATA PROTECTIE

21.1      Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen            goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties  van hen  te         maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

 

22        RISICOVERKLARING

22.1      RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

            Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

22.2      De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

23        VERZEKERING

23.1   Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

 

24        PRIJZEN

24.1      Prijzen zullen per klasse als volgt worden gegeven:

  1 t/m 4 deelnemers        -           1 prijs

  5 t/m 8 deelnemers        -           2 prijzen

  9 t/m 12 deelnemers      -           3 prijzen

  13 t/m 16 deelnemers    -           4 prijzen

  17 en meer deelnemers -           5 prijzen

  (Uitzondering: Jeugdklassen)

 

 

25        OVERIGE INFORMATIE

25.1      Voor overige informatie kan contact op worden genomen met nedjirtsdew.[antispam].@wvoostvoorne.nl


Naam: Aankondiging downloaden
Type: docx
Grootte: 44 kB
 Download

Sponsors

daveco

Lidmaatschap aanvragen

Datum: 09 september 2018
Wil je je aanmelden als nieuw Lid klik dan snel op   Aanmelden     Lees meer


SponsorKliks, gratis sponsoren!

WVO Sponsoren

Doe voortaan je online aankopen via onderstaande link bij de bekende web winkels zoals bol.com, Coolblue maar ook thuisbezorgd. Als je dit doet dat zal de WVO worden gesponsord. Het kost je niets extra's maar je sponsort wel direct de WVO.