Locatie Clubhuis: 
Brielse Meeroever 2, 
3233 XL Oostvoorne
Postadres: 
Postbus 318, 3233 ZG Oostvoorne

Telefoon Clubhuis:
0181 483846

E-mail adres:
siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl

Zwaar bewolkt en 18° C met windkracht 6

Wedstrijdbepalingen

voor de

Open onderlinge wedstrijden

In alle klassen (handicap)

georganiseerd door Watersport Vereniging Oostvoorne (WVO)

gedurende 2021 / 2024

  1. 1. REGELS

1.1*      Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 2021-2024

1.2       Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de Nederlandse Overheid. Zie voor de regels: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

1.3         Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een evenements official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. Redelijke acties door event officials om COVID-19 richtlijnen, protocols of regelgeving te implementeren, zijn geen onjuiste handelingen of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was.

 

2*         WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 10.00 uur op de dag         van de wedstrijd.

             

3          COMMUNICATIE MET DEELNEMERS

3.1       Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis.

3.2       Het wedstrijdbureau bevindt zich in het clubhuis telefoon. 0181 483 846, Email: nedjirtsdew.[antispam].@wvoostvoorne.nl   

3.3       mededelingen op het water worden mondeling gegeven vooraf gegaan aan het tonen van

vlag “L” voorafgegaan door een geluidssein.

 

4          GEDRAGSCODE

4.1       Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race officials.

 

  1. 5. SEINEN OP DE WAL

5.1       Seinen op de wal zullen worden getoond in de grote vlagenmast voor het clubhuis.

 

6          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1       De data van de wedstrijden en het aantal wedstrijden zijn weergegeven in de aankondiging.

Het programma van de wedstrijden en de starttijden is:

1e start om 10.30 uur 2e en 3e start zijn zo snel mogelijk na de laatst gefinishte deelnemer van de voorgaande wedstrijd. Het startsein voor de 4e start zal bekend gemaakt worden tijdens de “pauze”

Een eventueel 5e start zo snel mogelijk na de laatst gefinishte deelnemer van de voorgaande wedstrijd.

6.2       Eén of twee extra wedstrijd(en) per dag kunnen voor snellere klasses mogelijk gemaakt worden.  worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer dan één wedstrijd op het schema vóór komt en

6.3       Starttijden zijn bekend gemaakt op he mededelingenbord.

6.4       Op de wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16:00 uur.

 

\7*        KLASSENVLAGGEN

7.1       Klassenvlaggen zullen zijn: deze worden elke wedstrijd op het mededingen bord bekend gemaakt.

            Klasse              Vlag

            __________      _________ 

__________      _________

Dit wordt bekend gemaakt op het mededelingen bord.

 

8          WEDSTRIJDGEBIED

8.1        Het wedstrijdgebied is aangegeven op de banenkaart, die getekend is op het mededelingenbord of  

            die bij inschrijving voor de wedstrijden wordt verstrekt.

 

9          BANEN

9.1*      De tekening op het mededelingenbord toont de baan, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.

9.2       Banen zullen niet afgekort worden. Dit wijzigt RvW 32.

9.4       Rakken van de baan zullen na het voorbereidingssein niet gewijzigd worden. Dit wijzigt RvW 33.

 

10        MERKTEKENS

10.1      Merktekens 1, 2, 3, oranje gekleurde tonnen met zwarte cijfers.

10.2      De startmerktekens zijn jonen voorzien van een gele vlag.

10.3      de finishmerktekens zijn jonen voorzien van een gele vlag waarbij een blauwe vlag wordt getoond op de finishboot.

 

11        HINDERNISSEN

11.1    De diverse eilanden, evenals een onder water gelegen krib.

Let ook op nabij het startschip en start gebied.

 

          

12        DE START

12.1      Wedstrijden zullen als volgt gestart worden volgens RvW 26. Met het waarschuwingssein 10 minuten voor het startesein.

12.2      De startlijn is tussen staken met een gele vlag op de merktekens van de start.

OF

De startlijn is tussen een staak met een gele vlag aan bakboord en een gele vlag op het startschip aan bakboord.

12.3      Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.

12.4      Als enig deel van de romp van een boot aan de baanzijde van de startlijn is gedurende de twee minuten voor zijn starttijd en de boot is geïdentificeerd, zal het wedstrijdcomité proberen zijn zeilnummer om te roepen. Falen om een omroep te doen of om het op de juiste tijd te doen zal geen grond voor verhaal zijn. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

12.5      Een boot die later start dan 5 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A5.1 en A5.2..

 

13        WIJZIGEN VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

13.1      Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Voorafgaande aan een nieuwe start.

 

14        DE FINISH

14.1      De finishlijn is  tussen staken met gele vlaggen op de finishmerktekens.

Op het finishschip zal een blauwe vlag worden getoond zolang er gefinished wordt. 

OF

De finishlijn zal liggen tussen een staak met een gele op het finishmerkteken aan de vbaan zijde, en een gele vlag op het finishschip.

 

15        STRAFSYSTEEM

15.1     RvW Appendix P is van toepassing.

15.2      Er is geen jury op het water aanwezig.

 

16        TIJDSLIMIETEN [EN STREEFTIJDEN]

16.1      Tijdslimieten zijn als volgt:

Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen 30 minuten na de start, zal de wedstrijd worden afgebroken.

16.2      De Finish tijdlimiet is de tijd voor boten om te finishen nadat de eerste boot van de klasse de baan heeft gezeild en gefinisht is. Boten die niet finishen binnen de Finish tijdlimiet, en zich later niet terugtrekken, bestraft worden of verhaal krijgen, krijgen een score tijdslimiet verstreken (TLE) zonder verhoor. Een boot met een TLE-score zal punten krijgen voor de finishplaats twee meer dan de punten gescoord door de laatste boot die finishte binnen de Finish tijdlimiet.

16.3      Het niet halen van de beoogde tijd is geen reden voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

 

17        VERHOORAANVRAGEN

17.1      Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 30 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in die klasse in de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren. De tijd zal getoond worden op het officiële mededelingen bord.

17.2      Verhoor aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor op.

17.3      Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden in de protestkamer gehouden, welke op het mededelingenbord wordt gemeld, beginnend zo snel als mogelijk.

17.4      Een lijst van boten die gestraft zijn op  grond van RvW 42 onder Appendix P zal worden getoond.

17.5      Het recht op verhaal op een beslissing van een protestcomité is ontzegd zoals voorzien in RvW 70.5[(a)][(b)][(c)].

 

18        VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1      In- en uit- checken: bij het wedstrijd / inschrijf bureau.

18.2      Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité bij de eerst mogelijke gelegenheid op de hoogte brengen. Direct nadat hij terug aan de kant is of bij een comité vaartuig.

 

19        VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING

19.1      Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande goed keuring van wedstrijdcomité

19.2      Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting is toegestaan.

 

20        CONTROLE OP UITRUSTING EN METING

20.1      Een boot of uitrusting, moet zich aan de naleving van de klassenregels houden.

            Hierop wordt echter niet gecontroleerd.

           

21        BESCHIKBAAR GESTELDE BOTEN

21.1      De vereniging heeft geen boten ter beschikking, behoudens enkele Optimisten tbv jeugdleden.

 

22        OFFICIËLE BOTEN

22.1      Officiële boten zullen herkenbaar zijn aan de comité vlag .

 

23        ONDERSTEUNENDE TEAMS

23.1      Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen  moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

23.2      Hulpschepen zijn uitsluitend de boten van de vereniging

 

24        AFVAL AFGIFTE

24.1      Uitsluitend in de huisvuilcontainer op de haven.   

            Er is geen mogelijkheid voor de afgifte van Chemisch afval.

 

 

25        ORGANISATIE

            De wedstrijdleider is                                         : Johan Dekker

            De voorzitter van het protestcomité is               : nader te bepalen en naar behoefte

            Het tweede erkende lid van het protestcomite is : nader te bepalen


Naam: wedstrijd-bepalingen-wvo-2021-2024
Type: docx
Grootte: 41 kB
 Download

Sponsors

daveco

Lidmaatschap aanvragen

Datum: 09 september 2018
Wil je je aanmelden als nieuw Lid klik dan snel op   Aanmelden     Lees meer


SponsorKliks, gratis sponsoren!

WVO Sponsoren

Doe voortaan je online aankopen via onderstaande link bij de bekende web winkels zoals bol.com, Coolblue maar ook thuisbezorgd. Als je dit doet dat zal de WVO worden gesponsord. Het kost je niets extra's maar je sponsort wel direct de WVO.