Lid worden    Inlog vergeten   

Geïnteresseerd

Onze vereniging verwelkomt graag nieuwe leden.

Ben je op zoek naar alleen een ligplaats dan moeten we je teleurstellen, wij zijn een watersportvereniging waarbij je alleen als lid een ligplaats kan aanvragen.

Het lidmaatschap vinden wij belangrijk, met als doelstelling om samen de vereniging verder op- en uit te bouwen. Door zelfwerkzaamheid van de leden wordt de haven en alle andere zaken onderhouden. En uiteraard met de Bardienst worden de sociale contacten verder uitgebreid.

Er wordt dus verwacht dat je tijd besteedt aan de vereniging. Op deze wijze streven wij ernaar de contributie en het liggeld zo laag mogelijk te houden.

Naast de noodzakelijke werkzaamheden hechten wij veel waarde aan het sociale aspect van het verenigingsleven. Jaarlijks worden er voor en door de leden diverse activiteiten georganiseerd.

De Aanvraag

Indienen aanvraag lidmaatschap

Als u besluit om lid te worden kunt u bovenaan deze site klikken op de link lid worden!

Vul het aanvraagformulier in via lid worden bovenaan de pagina of klik op deze knop Lid worden

Na het inzenden nemen we contact met u op!

Na de Aanvraag

De Kennismaking

Nadat u het lidmaatschap aangevraagd heeft, wordt na de kennismaking met het bestuur uw naam ter kennis van de leden gebracht. Gedurende 14 dagen kan hier bezwaar tegen gemaakt worden. Ingebrachte bezwaren zullen door het bestuur uiteraard zorgvuldig beoordeeld worden.

Indien er geen bezwaar wordt aangetekend, gaat uw lidmaatschap in zodra de betaling van de contributie en het inschrijfgeld ontvangen is. U wordt dan het lopende en het volgende verenigingsjaar aspirant-lid.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar ( januari-december). Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, aan het einde van het verenigingsjaar. Tot die tijd is men verplicht deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid. Indien men zich hier niet aan houdt, heeft dit een boete tot gevolg.

Lidmaatschap

WVO kent een aantal soorten leden:

  • Gewone leden
  • Jeugdleden
  • Gezinsleden
  • Aspirantleden
  • Leden van verdienste
  • Donateurs


Alleen gewone leden en jeugdleden kunnen een ligplaats op de haven hebben. Per lidmaatschap wordt in principe slechts 1 ligplaats beschikbaar gesteld. 

Jeugdleden kunnen voornamelijk ligplaatsen op de jollensteiger aanvragen. De aanvraag dient betrekking te hebben op een boot, welke bij het jeugdlid past. Als de boot niet op de jollensteiger kan liggen, kan in voorkomende gevallen een ligplaats in het water aangevraagd worden.

Het gezinslidmaatschap is ingevoerd om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben voor de vereniging. Wanneer een partner frequent gebruik maakt van de faciliteiten of deelneemt aan evenementen van WVO, dient een gezinslidmaatschap aangegaan te worden. In het Huishoudelijk Reglement kunt u hier meer over lezen.

Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden verbonden. Het bestuur kan bepaalde rechten aan donateurs toewijzen.

In artikel 3 van ons huishoudelijk reglement staat een volledige uitleg!

Ligplaats

Een ligplaats aanvragen

Nadat u (aspirant) lid bent geworden kunt u een ligplaats aanvragen en zal de havencommissaris de beschikbare ligplaatsen vergelijken met uw wensen en vereisten.

Wanneer er geen ligplaats beschikbaar is zal in overleg met u worden gekeken naar de mogelijkheden en indien gewenst u op de wachtlijst worden geplaatst.

We hebben de volgende zomerligplaatsen op de wvo: ligplaats in het water, jollesteiger en dan kan je een keuze maken boven of beneden.

Wat je in de winter gaat doen met je boot moet je ten aller tijden aangeven. (ook als u buiten de vereniging overwintert)

Zomerligplaats

Heb je een zomer ligplaats toegewezen gekregen dan blijven deze vaste toewijzingen van kracht tenzij deze tijdig opgezegd worden.

Winterberging

Een winterberging op de wal dient als lid wel ieder jaar te worden aangevraagd dit aangezien de ruimte beperkt is tot 25 schepen.

Tot een gewicht van 1500 kg. hebben wij een eigen kraan die schepen kan takelen maar ook masten er op en af kan halen.

Er is wel plaats voor het stallen van trailerbare boten op de jollensteiger of de parkeerplaats. Voor schepen met een te hoog gewicht (ongeveer 5 ton en zwaarder) heeft de WVO geen accommodatie op de wal.

 
Bezoekadres
Brielse Meeroever 2
3233 XL Oostvoorne
Postadres
Postbus 318
3233 ZG Oostvoorne
0181 483846
(clubhuis)
06 53441022
(havenmeester)

secretaris@wvoostvoorne.nl
https://wvoostvoorne.nl
facebooklink
 Facebook

kvk:
NL58RABO0112823106
40385441
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen