Lid worden    Inlog vergeten   

Privacybeleid Watersport Vereniging Oostvoorne

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersport Vereniging Oostvoorne verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van Watersport Vereniging Oostvoorne, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Watersport Vereniging Oostvoorne verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Watersport Vereniging Oostvoorne, Brielse Meeroever 2, 0181-483846
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar eitartsinimdanedel.[antispam].@wvoostvoorne.nl of 0181-483846.

 

2. Welke gegevens verwerkt Watersport Vereniging Oostvoorne en voor welk doel


2.1
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
        a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
        b) adresgegevens eventueel postadres
        c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
        d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts

2.2 Watersport Vereniging Oostvoorne verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
        a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,
            aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
        b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Watersport Vereniging Oostvoorne,
        c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bv van het lidmaatschapsgeld, havengelden, activiteiten, en andere afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Watersport Vereniging Oostvoorne
      en u te informeren over de ontwikkelingen van Watersport Vereniging Oostvoorne.  

 

E-mail berichtgeving (opt-out):
Watersport Vereniging Oostvoorne gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Watersport Vereniging Oostvoorne. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Watersport Vereniging Oostvoorne verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers


4.1   Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Watersport Vereniging Oostvoorne passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Watersport Vereniging Oostvoorne gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.
        Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten


5.1   a) Via de ledenadministratie van Watersport Vereniging Oostvoorne kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
            Watersport Vereniging Oostvoorne zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
        b) Via Cappie kunt u zelf na inloggen uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop Watersport Vereniging Oostvoorne uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris ledenbeheeradministratie.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie eitartsinimdanedel.[antispam].@wvoostvoorne.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 
Bezoekadres
Brielse Meeroever 2
3233 XL Oostvoorne
Postadres
Postbus 318
3233 ZG Oostvoorne
0181 483846
(clubhuis)
06 53441022
(havenmeester)

secretaris@wvoostvoorne.nl
https://wvoostvoorne.nl
facebooklink
 Facebook

kvk:
NL58RABO0112823106
40385441
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen